Fotografia extreta del calendari 2005 de la revista "el Jueves". Apareixia acompanyant el mes de març sota el títol "Grouñidos en el desierto" del dibuixant Ventura.